Diễn viên phim The Law Café

Rating phim "Poong, The Joseon Psychiatrist" tăng trở lại trong tập cuối

Thảo Hương (Theo Soompi) |

Rating của phim "Poong, The Joseon Psychiatrist" tăng trở lại trong tập phát sóng cuối cùng.

Phim "The Law Café" đạt rating ấn tượng từ tập phát sóng đầu tiên

Thảo Hương (Theo Soompi) |

Bộ phim "The Law Café" do Lee Seung Gi và Lee Se Young đóng chính ghi nhận mức rating ấn tượng từ tập phát sóng đầu tiên.