doanh nghiệp TPHCM

Hội thảo “Lộ trình giảm thiểu 8+1 lãng phí trong vận hành sản xuất”

HẠ MÂY |

Ngày 28.5, với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác vận hành – quản lý sản xuất trong thời kỳ “bình thường mới”, hội thảo "Lộ trình giảm thiểu 8+1 lãng phí trong vận hành sản xuất" trong khuôn khổ triển lãm MTA VietNam 2022 phối hợp cùng đối tác chuyến lược John&Partner Việt Nam diễn ra tại Công ty Makino VietNam giúp doanh nghiệp nhận biết các loại lãng phí trong quá trình vận hành và quản lý sản xuất.

TPHCM: Gần 20.000 doanh nghiệp bị thanh tra và truy thu thuế

PHONG TRẦN |

Đến hết tháng 11.2019, đã có gần 20.000 doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh bị thanh, kiểm tra thuế với số tiền truy thu hàng nghìn tỉ đồng.