Đường lên đỉnh Olympia 23

Lộ diện thí sinh đầu tiên của quý I của Đường lên đỉnh Olympia 23

DI PY |

Cuộc thi tháng đầu tiên quý I của Đường lên đỉnh Olympia 23 đã kết thúc với chiến thắng thuộc về nam sinh Hải Dương.