Đường tránh

Đề xuất bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành đường tránh TP Bảo Lộc

Mai Hương |

Ngày 6.5, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng đã có ý kiến về tiếp tục đầu tư hoàn thiện, đưa vào khai thác sử dụng tuyến tránh phía Nam TP Bảo Lộc.