Em út Oh My Girl

Arin - Em út nhóm Oh My Girl quyên góp trong Ngày lễ Trưởng thành

An Nhiên |

Em út nhóm Oh My Girl - Arin có hành động đẹp trong Ngày lễ Trưởng thành  (Coming of Age day) của Hàn Quốc.