EVNSPC phụ nữ

EVNSPC nhận chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu

Nam Dương |

Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) chính thức nhận được Chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu EDGE được phát triển bởi tổ chức EDGE Foundation (Thụy Sỹ).