Gánh nặng gia đình

Những tâm lý mà người đàn ông đối mặt khi sắp lấy vợ

THANH HƯƠNG |

Trước khi trở thành vợ chồng, không chỉ người phụ nữ mà người đàn ông không tránh được sự lo âu, căng thẳng.