Giải mã kinh tế

Những cuốn sách kinh tế giảng viên và sinh viên nên đọc

M.T |

Lâu nay, tủ sách kinh tế thường là tủ sách dịch của các tác giả nước ngoài. Lần này, các tác giả trong nước và Việt Kiều chủ động viết sách cho các chuyên gia, thầy cô, sinh viên.