Giải thưởng Hiệp hội phê bình phim Hàn Quốc

“The Book of Fish” thắng giải phim hay nhất

An Nhiên |

Giải thưởng Hiệp hội phê bình phim Hàn Quốc năm 2021 vừa trao giải phim hay nhất cho “The Book of Fish”.