Gyproc Habito

Saint-Gobain Việt Nam ra mắt sản phẩm tấm thạch cao Gyproc Habito và b

V.PHÚ |

Ngày 30.11, Tập đoàn Saint-Gobain Việt Nam với thương hiệu chính Gyproc và Vĩnh Tường đã cho ra mắt sản phẩm tấm thạch cao Gyproc Habito và Băng viền góc Levelline Flex trong loạt Hội thảo chủ đề “Tấm thạch cao Gyproc Habito – Bức tường tương lai” được tổ chức tại TP.HCM, Hà Nội và các thành phố.