Hạ sĩ quan

Điều kiện để sĩ quan công an được xuất ngũ

Nam Dương |

Bạn đọc có email nghiadungxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động: Xin hỏi, sĩ quan công an muốn xuất ngũ thì cần đáp ứng những điều kiện gì?