Hà Thúy Anh

Hôn nhân hạnh phúc của ca sĩ Hà Thúy Anh

DI PY |

Thúy Anh có dịp chia sẻ về sự nghiệp ca hát cũng như tiết lộ cuộc sống hôn nhân với ông xã Tuấn Mario trong chương trình "Đời nghệ sĩ".