Hàng xa xỉ phẩm

Elle ngừng quảng bá lông thú trên tạp chí

Hà Anh |

Elle trở thành nhà xuất bản thời trang lớn đầu tiên cam kết chấm dứt quảng bá lông thú trong nội dung và quảng cáo của tạp chí.