Hari Won ung thư

Trấn Thành thừa nhận từng yêu mù quáng 

DI PY |

Trấn Thành tiết lộ từng yêu mù quáng một nữ nghệ sĩ nổi tiếng.