Hộ nghèo

Hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ bao nhiêu tiền để xây nhà?

Nam Dương |

Bạn đọc có email minhtuxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi nghe nói hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ tiền để xây nhà. Xin hỏi hộ nghèo và cận nghèo sẽ được hỗ trợ bao nhiêu tiền để xây nhà?