Indian 2

Suzy có khả năng đóng vai nữ chính trong phim Ấn Độ sắp tới

Minh Hằng |

Theo thông tin mới đây, Suzy đang đàm phán để tham gia một bộ phim của Ấn Độ.