John&Partners Vietnam

Hội thảo “Lộ trình giảm thiểu 8+1 lãng phí trong vận hành sản xuất”

HẠ MÂY |

Ngày 28.5, với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác vận hành – quản lý sản xuất trong thời kỳ “bình thường mới”, hội thảo "Lộ trình giảm thiểu 8+1 lãng phí trong vận hành sản xuất" trong khuôn khổ triển lãm MTA VietNam 2022 phối hợp cùng đối tác chuyến lược John&Partner Việt Nam diễn ra tại Công ty Makino VietNam giúp doanh nghiệp nhận biết các loại lãng phí trong quá trình vận hành và quản lý sản xuất.