Kết nối với doanh nghiệp

Kết nối doanh nghiệp tìm đầu ra cho sinh viên

Minh Khang |

Với tên gọi “Đồng hành cùng phát triển”, Trường Cao đẳng mỹ thuật trang trí Đồng Nai vừa tổ chức chương trình kết nối với 60 doanh nghiệp của khu vực nhằm tìm đầu ra cho sinh viên sau khi ra trường.