Khả năng

Loạt câu đố tìm điểm khác biệt

Bảo Anh |

Mỗi câu đố đều có 1 biểu tượng khác lạ.

Thử thách điền số thích hợp vào ô trống

Bảo Anh |

Hãy tìm ra quy luật rồi điền số thích hợp vào ô trống!

5 câu đố điền số thích hợp

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây đều có quy luật giúp bạn tìm được con số còn thiếu. Hãy tìm ra quy luật và điền số thích hợp.

5 câu đố thử tài tính toán

Bảo Anh |

Các câu đố dưới đây đều dựa vào các tính chất của toán học. Hãy tìm ra quy luật để điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm.

5 giải pháp đơn giản cho trẻ mất tập trung

Bảo Anh |

Nếu con trẻ bị mất tập trung có thể dẫn đến việc đến việc học tập và cuộc sống không như ý. Dưới đây là 5 cách để cha mẹ có thể cải thiện khả năng tập trung cho trẻ.