Khác lạ

Phát hiện con cá khác lạ trong 5 câu đố

Bảo Anh |

Mỗi câu đố chỉ có 1 con cá khác so với số cá còn lại.

5 câu đố tìm 1 điểm ngược logic trong tranh

Bảo Anh |

Mỗi câu đố đều có 1 chi tiết lạ. Người chơi mất bao lâu để hoàn thành cả 5 câu đố?

Tìm người khác với nhóm người còn lại

Bảo Anh |

Yêu cầu của mỗi câu đố là tìm ra người có đặc điểm hoặc hành động khác biệt so với những người còn lại trong mỗi hình.

Phát hiện 1 chi tiết lạ ở mỗi câu đố

Bảo Anh |

Mỗi câu đố dưới đây chỉ có 1 điểm khác so với những điểm còn lại.