Kim Hồng

Hoa hậu Kim Hồng gửi nỗi lòng phương xa mong Sài Gòn nhanh "lành bệnh"

DI PY |

"Hãy yên lòng Sài Gòn ơi" - một sáng tác của Hoa hậu Kim Hồng được ca sĩ Quốc Quốc thể hiện mang giai điệu da diết với niềm tin một ngày không xa thành phố sẽ "lành bệnh".