Tin bài mới nhất Kỷ lục Guinness Việt Nam về đồng diễn múa Lân