Lịch khám nghĩa vụ quân sự

Những chế độ công dân được hưởng trong thời gian đăng ký nghĩa vụ quân sự

HƯƠNG SƠN |

Bạn đọc thanhtrantvxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Khi tham gia nghĩa vụ quân sự, công dân chúng tôi sẽ được hưởng những chế độ gì của nhà nước?

Tham gia nghĩa vụ quân sự được những quyền lợi gì?

Minh Hương |

Khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, công dân sẽ được hưởng những quyền lợi, chính sách cho bản thân và người thân của mình.