Luật Cư trú 2020

Mua nhà ở đâu không được đăng ký hộ khẩu?

HOÀNG HẢI |

Luật Cư trú 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 1.7.2021 với rất nhiều điểm mới về việc đăng ký thường trú, tạm trú, thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú... Nhiều độc giả băn khoăn mua nhà ở đâu không được đăng ký hộ khẩu?

Thêm trường hợp bắt buộc phải khai báo tạm vắng từ tháng 7.2021

Minh Hương |

Thêm trường hợp bắt buộc phải khai báo tạm vắng từ tháng 1.7.2021 theo Luật Cư trú 2020 thay thế Luật Cư trú 2006.