Lý Quí Khánh

Lý Quí Khánh thử nghiệm vai trò mới

Di Py |

Nam nhà thiết kế nổi tiếng Lý Quí Khánh bấy ngờ rẽ hướng sang diễn xuất trong Con đường danh vọng.