Mang thai vì mục đích nhân đạo

Người mang thai hộ có quyền gì?

Nam Dương |

Bạn đọc có email quangdatxxx@gmail.com gửi email đến Báo Lao Động hỏi: Chị tôi khó khăn trong việc sinh con nên có nhờ tôi mang thai hộ. Xin hỏi người mang thai hộ có quyền gì?

Người mang thai hộ có quyền gì?

Nam Dương |

Vợ tôi được người em nhờ mang thai hộ vì vợ chồng người đó không thể sinh con. Xin hỏi, người mang thai hộ có quyền, nghĩa vụ thế nào?