mặt trận tổ quốc

TPHCM: Gần 160 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Trí Minh |

Gần 160 tỉ đồng (bao gồm tiền mặt và hàng hoá) từ nhiều tổ chức, cá nhân đã được gửi tới  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh để ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.