Máy trạm AI

Cách chọn máy trạm xử lí tác vụ AI

NGUYỄN ĐĂNG |

Máy trạm xử lí các công việc liên quan AI đòi hỏi cấu hình cao, CPU, GPU nên lựa chọn các dòng cao cấp đầu bảng. PC AI là loại máy tính được thiết kế chạy các ứng dụng trí tuệ nhân tạo.