Meal Pass

Gift Pass - Phiếu quà tặng thế hệ mới được Sodexo tung ra thị trường

Vinh Phú |

Sodexo Việt Nam là hệ sinh thái quà tặng và tiêu dùng thông minh hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu các sản phẩm phiếu quà tặng được tin dùng như Esteem Gift và Meal Pass. Tập đoàn Sodexo nổi bật nhờ mô hình kinh doanh bền vững và danh mục hoạt động gồm Dịch vụ Thực phẩm, Dịch vụ Quản lý Cơ sở vật chất và Giải pháp Phúc lợi cho nhân viên, đã có mặt tại Việt Nam từ năm 2011 với hơn 6 triệu người dùng và hơn 40 triệu phiếu quà tặng đã phát hành ra thị trường.