Mưa rào

Dự báo thời tiết ngày 10.7 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 10.7, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa.

Dự báo thời tiết ngày 1.7 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 1.7, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa.

Dự báo thời tiết ngày 16.6 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 16.6, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ nhiều mây, ngày nắng gián đoạn.

Dự báo thời tiết ngày 3.6 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 3.6, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào.

Dự báo thời tiết ngày 2.6 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 2.6, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa.

Dự báo thời tiết ngày 1.6 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 1.6, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ ngày nắng gián đoạn.

Dự báo thời tiết ngày 26.5 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 26.5, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông.

Dự báo thời tiết ngày 24.5 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 24.5, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông.

Dự báo thời tiết ngày 18.5 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 18.5, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ duy trì ngày nắng nóng, chiều tối có mưa.

Dự báo thời tiết ngày 16.5 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 16.5, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ nắng nóng giảm nhiệt.

Dự báo thời tiết ngày 8.5 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 8.5, thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ ngày nắng nóng.

Dự báo thời tiết ngày 30.11 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 30.11, thời tiết TPHCM và Nam Bộ chiều tối mưa rào, dông vài nơi.

Dự báo thời tiết ngày 26.11 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 26.11, thời tiết Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Dự báo thời tiết ngày 22.11 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 22.11, thời tiết Nam Bộ sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng.

Dự báo thời tiết ngày 19.11 tại TPHCM và Nam Bộ

HẠ MÂY |

Ngày 19.11, thời tiết Nam Bộ sáng sớm có sương mù, nhiều nơi se lạnh.