năng lượng thông minh

CHINT ra mắt bao bì mới và tăng thời gian bảo hành cho sản phẩm

Vinh Phú |

Ngày 19.4, CHINT, công ty toàn cầu dẫn đầu về năng lượng thông minh, thông báo 2 sáng kiến mới để hỗ trợ cho hệ sinh thái năng lượng thông minh ở Việt Nam. Doanh nghiệp cho ra mắt nhãn bảo hành sản phẩm mới nhằm giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết các sản phẩm chính hãng và áp dụng chính sách bảo hành 3 năm dành cho các sản phẩm chính hãng được ủy quyền tại Việt Nam lên đến ba năm. Ngoài ra, khách hàng mua các sản phẩm được sản xuất trong năm 2022, 2023 cũng được gia hạn thời gian bảo hành đến cuối năm 2026.