Ngành IT

Hiểu thêm về ngành IT qua trang sách

Phương An |

“Người trong muôn nghề: Ngành IT có gì?” là cuốn sách gối đầu giường cho các bạn trẻ muốn tìm hiểu về ngành IT (Công nghệ thông tin).