Nghệ sĩ Kim Phương

“Lưới trời”: Mẹ con bà Tím tính toán đa đoan cũng không qua bà Hai

DI PY |

Bà Hai – do nghệ sĩ Kim Phương thủ vai - là một nhân vật không thể thiếu của “Lưới trời”.