Nghị quyết 116

Bị ngừng việc, tạm hoãn HĐLĐ có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

Minh Hương |

Tuỳ thuộc vào trường hợp mà người lao động (NLĐ) bị ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng lao động do dịch có được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116.