Nguyễn Gia Trí

Tranh sơn mài và những đóng góp của các họa sĩ Việt

Thu Lan |

3 họa sĩ dưới đây góp phần không nhỏ vào sự phát triển đa dạng của nền hội họa, đặc biệt là tranh sơn mài Việt Nam.