Nguyễn Văn Hùng

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam kỷ niệm 50 năm thành lập

Thanh Hương |

Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (VICAS) kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (1971 – 2021) nhằm tổng kết những thành tựu đã đạt được trong công tác nghiên cứu, đào tạo vì sự phát triển văn hoá và nghệ thuật của Việt Nam.

Từng bước tháo gỡ những điểm “nghẽn” của ngành VHTTDL

Thanh Hương |

Theo đánh giá của Bộ VHTTDL, trong 9 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh COVID-19 đã tác động đến việc triển khai các hoạt động của ngành VHTTDL.