Nhà đầu tư

Chứng khoán KB ra mắt Ứng dụng Đầu tư Chứng khoán KB Buddy cho nhà đầu tư

V. Phú |

Ngày 01.12, Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) ra mắt Ứng dụng Đầu tư Chứng khoán KB Buddy – Đối tác đầu tư thân thiện.