nhu cầu lao động Đồng Nai

Đồng Nai dự báo thiếu gần 100.000 lao động trong năm 2020

HẦ ANH CHIẾN |

Đại diện Sở Lao động thương binh xã hội tỉnh Đồng Nai dự báo trong năm 2020 các doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai cần tuyển gần 100.000 lao động do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh.

Đồng Nai:: Hơn 95% người lao động các công ty lớn đã đi làm trở lại

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 31.1, tại Công ty Taekwang Vina, ngay ngày làm việc đầu năm mới đã đạt trên 98% người lao động đi làm trở lại so với ngày bình thường. Nhân ngày đầu năm mới, Công đoàn cùng Ban giám đốc Công ty TaeKwang Vina đã lì xì cho mỗi người lao động 200.000 đồng với tổng số tiền trên 8 tỷ đồng.