Phân bón NPK

Phân bón Cà Mau tối ưu bộ sản phẩm NPK một hạt, tạo giá trị nông sản Việt

Thanh Thanh |

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau chính thức ra mắt dòng sản phẩm NPK một hạt, tiếp tục góp phần đa dạng hóa chuỗi sản phẩm NPK Cà Mau chất lượng cao.