Phần mềm độc hại trên Android

Cảnh báo phần mềm độc hại tấn công smartphone

Thế Lâm |

Các chuyên gia hãng bảo mật Kaspersky Lab vừa phát đi cảnh báo cho biết vừa phát hiện phần mềm độc hại mới trên hệ điều hành Android tấn công vào smartphone tại khu vực Châu Á thông qua DNS có tên Roaming Mantis.