Pokemon Oreo

Bánh quy Oreo Pokemon bản giới hạn được rao bán giá 10 nghìn USD

Hà Anh |

Sự hợp tác mới giữa Oreo với Pokemon đã bắt đầu vào tháng 9 với việc sản xuất bánh quy hình nhiều loại Pokémon khác nhau, trong đó có người bán trên eBay rao giá tới 10.000 USD cho hình Pokemon Mew.