Quách Phú Thành giảm cát xê

Quách Phú Thành giảm 30% cát-xê vì dịch COVID-19

ĐÌNH DY |

Trước tình hình khó khăn của làng phim ảnh Hoa ngữ vì dịch bệnh COVID-19, Quách Phú Thành chấp nhận giảm thù lao trong dự án phim mới.