Quy luật

Di chuyển que diêm để có đáp án đúng

Bảo Anh |

Hãy di chuyển số que diêm để được kết quả đúng.

Câu đố toán học tìm số còn thiếu

Bảo Anh |

Trong một phút, liệu bạn có thể suy luận, tìm ra quy luật rồi tính toán để điền số thích hợp vào vị trí dấu hỏi chấm?