Rating phim Search

“Search” của Krystal và “Homemade Love Story” tăng tỷ suất người xem

An Nhiên |

Cả “Search” của Krystal và “Homemade Love Story” đều đang giữ mức rating tốt.