Saigon Children’s Charity

Guardian Việt Nam công bố dự án cộng đồng cho trẻ em nghèo

DI PY |

Ngay sau buổi họp báo công bố dự án cộng đồng #guardiancares vào ngày 23.8, Guardian Việt Nam và tổ chức phi chính phủ Saigon Children’s Charity (Saigonchildren) đã bắt đầu ngay chuỗi hoạt động cộng đồng để giúp đỡ các trẻ em khó khăn kịp chuẩn bị cho niên học 2022-2023.