Sales

Đại hội Sales và Marketing toàn quốc VSMCamp sẽ tổ chức vào tháng 11

Thanh Hương |

Sau một năm gián đoạn, Đại hội Sales và Marketing toàn quốc VSMCamp và Hội nghị cấp cao các Giám đốc Sales và Marketing CSMOSummit sẽ trở lại vào ngày 18 và 19.11 tại trường Đại học VinUni (VinUni), Hà Nội.