Search của Krystal

“Search” của Krystal kết thúc, “Homemade Love Story” tăng rating

An Nhiên |

Phim truyền hình “Search” của Krystal đã kết thúc vào đêm qua.

Phim của Krystal và Suzy tiếp tục tăng rating

An Nhiên |

Cả “Search” của Krystal và “Start-up” của Suzy đều tăng tỉ suất người xem trong tập phát sóng tối 14.11.

“Search” của Krystal và “Homemade Love Story” tăng tỷ suất người xem

An Nhiên |

Cả “Search” của Krystal và “Homemade Love Story” đều đang giữ mức rating tốt.