Tái định cư sân bay Long Thành

Đấu thầu 15 gói thầu lắp đặt thiết bị ở khu tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, tính đến tháng 10.2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã đấu thầu xong đối với 15/17 gói thầu lắp đặt thiết bị cho các công trình hạ tầng xã hội tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Đây là khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án sân bay Long Thành.