Tâm lý của trẻ

Bạo lực gia đình, nguyên nhân trực tiếp tác động xấu tới giáo dục trẻ

Thu Lan |

Bạo lực gia đình là nguyên nhân khiến con trẻ bị ảnh hưởng tâm lý, vì thế sự giáo dục đối với con sẽ càng khó khăn hơn.