Thái Bình Dương

Thành lập trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu đầu tiên trên thế giới

Vinh Phú |

Đại học Monash (Australia) và Đại học Quốc gia Fiji đã chính thức ra mắt trung tâm nghiên cứu quốc tế mang tên Hành động vì Biến đổi Khí hậu Thái Bình Dương (PACT) nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Trung tâm PACT có trụ sở hoạt động chung ở cả hai trường đại học, sẽ tập trung nghiên cứu các mối liên hệ quan trọng giữa kinh doanh và biến đổi khí hậu, tìm kiếm các giải pháp thực tế cho những cộng đồng đang chịu tác động nhiều từ biến đổi khí hậu.

Người già nhất thế giới một mình đi thuyền qua Thái Bình Dương

Hà Anh |

Cụ ông 83 tuổi về tới Nhật Bản vào sáng 4.6 sau chuyến đi một mình liên tục qua Thái Bình Dương, trở thành người lớn tuổi nhất từng làm được điều này.